ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ

5-15-25-35-45-5

ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ
ถังน้ำดื่ม P&S ผลิตจากสาร  Polyetyline  ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยา ว่าปลอดภัย ผ่านขั้นตอนการผลิต Rotomolding  จากผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ดังนั้นตัวถังจึงมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภคตัวถังผลิตแบบ Double wall ซึ่งผิวชั้นนอกทำหน้าที่กรองแสง UV ส่วนผิวชั้นในที่สำผัสน้ำมีคุณสมบัติคงสภาพน้ำภายในตัวถัง ให้ใสบริสุทธิ์อยู่เสมอ ถังเก็บน้ำดื่ม P&S ให้ความมั่นใจด้วยการรับประกันยาวนานถัง 15 ปี ซึ่งปัจจุบันการกักเก็บน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อการเลือกใช้เรามีหลายรุ่นให้เลือกดังนี้

– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 500 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 cm ความสูง 1.34 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 800 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.77 cm ความสูง 1.98 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 1000 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.95 cm ความสูง 1.67 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 1500 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.06 cm ความสูง 1.90 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 2000 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 cm ความสูง 1.78 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 3000 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.35 cm ความสูง 2.13 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด 4000 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.55 cm ความสูง 2.25 cm
– ถังเก็บน้ำบนดิน P&S สีเรียบ ขนาด5000 L เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.60 cm ความสูง 2.45 cm