ถังดักไขมัน P&S

7-17-2mo

ถังดักไขมัน P&S
ถังดักไขมันเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่โรงงานเราผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อม หลักการง่ายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับ คือไขมันจะลอยตัวอยู่เหนือน้ำดังนั้นจึงมีการออกแบบบังคับน้ำให้แยกการลอยของไขมัน