เกี่ยวกับเรา

Gellary-9
เกี่ยวกับเรา

โรงงานของเราได้รับความใว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐ
โดยผ่านงานด้านการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณะภัย หรือที่ใคร ๆ เข้าใจกันในนามของงานภัยแล้ง ซึ่งเรามีผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ด้วยเงื่อนไขอันจำกัดต่าง ๆ แต่เรามีขีดความสามารถที่สูง ทำให้เราได้รับความใว้วางใจมาโดยตลอด และขอชื่นชมผู้บริหารทุกระดับ ที่เคยให้เราได้รับใช้ หรือที่กำลังติดต่อเรา ท่านเองได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน และเราในฐานะผู้ผลิตขอเคียงข้างอุดมการณ์รักบ้านเกิด งานของท่านคือบริการของเรา