ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ

 2-22-72-11

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ
ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ เฉพาะในรุ่น 2000T, 2500 T, 3000 T เท่านั้น ออกแบบเพื่อให้มีความสูง
ขนาดช่วงบนที่เล็กกว่าด้านล่าง ลดพื้นที่การกดทับและฝังกลบ โดยมีข้อมูลจำเพาะของถังดังนี้

2-1

– ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด 2000 ลิตร ความกว้าง 1.46 cm ความสูง 1.73 cm
– ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด 2500 ลิตร ความกว้าง 1.56 cm ความสูง 1.72 cm
– ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด 3000 ลิตร ความกว้าง 1.56 cm ความสูง 1.92 cm
– ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด 4000 ลิตร ความกว้าง 1.56 cm ความสูง 2.25 cm