ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำสำหรับฝังใต้ดิน

3-4 3-3

ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำสำหรับฝังใต้ดิน
ถังเก็บน้ำฝังดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกักเก็บน้ำ แต่ไม่มีพื้นที่ จึงจำเป็นที่ต้องใช้การฝังใว้ ใต้ดินมีให้เลือกใช้ทั้ง 2 ทรงคือทรงบอลลูนและทรงหยดน้ำ โดยรูปทรงเดียวกับถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งมีให้เลือกใช้หลายรุ่นเหมือนกับถังบำบัดดังนี้

ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำสำหรับฝังใต้ดิน
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด 600 ลิตร ความกว้าง 0.98 cm ความสูง 1.04 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  800 ลิตร ความกว้าง 1.08 cm ความสูง 1.15 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  1000 ลิตร ความกว้าง 1.26 cm ความสูง 1.23 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  1200 ลิตร ความกว้าง 1.26 cm ความสูง 1.40 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  1600 ลิตร ความกว้าง 1.45 cm ความสูง 1.45 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  2000 ลิตร ความกว้าง 1.45 cm ความสูง 1.60 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  3000 ลิตร ความกว้าง 1.60 cm ความสูง 1.66 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  5000 ลิตร ความกว้าง 2.20 cm ความสูง 1.80 cm
– ถังเก็บน้ำ P&S ทรงหยดน้ำ ขนาด  6000 ลิตร ความกว้าง 2.30 cm ความสูง 2.00 cm